මාලදිවයින් ජනාධිපති ඝාතන සැළසුම් කළැයි වසර 3 ක් නිකරුණේ සිරගතව සිටි ලාංකික තරුණයා නිදහස්

10:13 AM
මා ලදිවයිනේ හිටපු ජනාධිපති අබ්දුල්ලා යමීන් ඝාතනය කිරීමට සැළසුම් කළ බවට එල්ලවූ චෝදනා මත එරට සිරභාරයේ පසුවූ ළහිරු මධුශංක නම් ලාංකික තරුණයා අද...

ලොවට බලපෑම් කළ හැකි කතුන් 100 අතරට ගිය ලංකාවේ සමුදුරු දියණිය

9:36 AM
"ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාව අප අවට තියෙන සාගරය දෙස නිසි අවධානයක් යොමු කරල නෑ. මගේ අරමුණ මේ සාගරයේ තියෙන ආකර්ෂණීයත්වය ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට පෙන්වලා...
Powered by Blogger.